Φωτογραφίες από την Έδεσσα

Το Βαρόσι

φωτο Μάρτιος 2009
πηγή