Γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο της ΄Εδεσσας 1969

Γυμναστικές επιδείξεις στο γήπεδο της ΄Εδεσσας.
ΣΤ΄Τάξη Γυμνασίου Θηλέων ΄Εδεσσας το έτος 1969

από την κα Μαρία, που την ευχαριστούμε

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου