Κωνσταντίνος Σταλίδης καθηγητής και συγγραφέας

Ενδεικτική Εργογραφία

Βιβλία
1. Οι συντεχνίες και τα επαγγέλματα στην Έδεσσα την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Έδεσσα 1974, Θεσσαλονίκη 1999
2. Ἡ Ἁγία Τριάδα Ἐδέσσης, Ἔδεσσα 1977.
3. Κώδιξ, ὁ τὸ πρῶτον συστηθείς, ἃμα τῇ συστήσει τῆς ἑλληνικῆς σχολῆς, ἐν τῇ πολιτείᾳ Βοδενῶν, ἐν ἒτει ,ΑΨΠΕ', Έδεσσα 1979.
4. Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 14ος αι. - 1912. Τόμος πρώτος, Έδεσσα 1988.
5. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας. Τόμος Α'. Ἐπίσκοποι, Ἔκδοση Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, Ἔδεσσα 2006.
6. Το χωριό Κλησοχώρι του Νομού Πέλλας, Έδεσσα 2008.
7. Η Έδεσσα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (Τέλη 14ου αι. έως 1912), Θεσσαλονίκη 2012.
8. Κάπως ἔτσι… Παραδόσεις, Ἔδεσσα 1980.
9. Κερδισμένη Ζωή, Μυθιστόρημα, Έδεσσα 1982.
10. Η Έξοδος, Διηγήματα, Έδεσσα 1984.
11. Τα ρόδια της Ελπίδας, Μυθιστόρημα, Έδεσσα 1991.
12. Στην Πυρκαγιά των Υδάτων, Έκδοση Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Πέλλας, Θεσσαλονίκη 2007, 2012 (ποιήματα).
13. Στον κλειδωμένο νάρθηκα, Θεσσαλονίκη 2009 (ποιήματα).
14. Των καλλικέλαδων ρωγμών, Θεσσαλονίκη 2010 (ποιήματα).
15. Στα μαγεμένα της βραδιάς, Θεσσαλονίκη 2010 (τραγούδια).

Ενδεικτικές εργασίες

1. "Παρατηρήσεις στο γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων της Σωζοπόλεως Ανατολικής Ρωμυλίας. Παθολογία των φωνηέντων", Νεοελληνική Διαλεκτολογία, Αθήνα 1998, τ. 2, σ. 303-341.

2. "Επιζώσες αρχαίες ελληνικές λέξεις στο γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων της Σωζοπόλεως (Γλωσσική συμβολή)", Φιλερήμου αγάπησις, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Αγαπητό Γ. Τσοπανάκη, Ρόδος 1997, σ. 559-588.

3. "Λατινικά και λατινογενή δάνεια στο γλωσσικό ιδίωμα των κατοίκων της Σωζόπολης Ανατολικής Ρωμυλίας", Νεοελληνική Διαλεκτολογία, Πρακτικά τρίτου διεθνούς συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Κάλυμνος 20-23 Οκτωβρίου 1998, Αθήνα 2000,  τ. 3, σ. 295-320.

4. "Αστικά και περιαστικά τοπωνύμια στη Σωζόπολη του Εύξεινου Πόντου. Γεωγραφική, ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Δ' Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Εταιρεία Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, Πρακτικά, Αθήνα 06-08/12/2001, Αθήνα 2003, σ. 461-492.

5.  "Ο Κώδηξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σωζοπόλεως. Σωζόπολις 1904 ἕως 1906", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΗ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (31 Μαΐου – 01 Ιουνίου 1997), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 273-296.

6. "Ένας κώδικας της Δημογεροντίας Μετρών Ανατολικής Θράκης (1894/95-1901. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΕ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (21-23 Μαΐου 2004), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2005, τ. 25, σ. 357-394.

7. "Κώδιξ λογαριασμῶν ἐπιτρόπων τῆς Ἱερᾶς Ἐκκλησίας τῆς Παναγίας Ἐλεούσης Ἔδεσσα 1823 ἕως 1910", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΖ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (31 Μαΐου – 2 Ιουνίου 1996), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1997, τ. 17, σ. 97-158.

8. "Ο κώδικας της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου της Νάουσας (1837-1890)", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΖ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (26-28 Μαΐου 2006), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2007, τ. Α', σ. 315-353.

9. "Παρατηρήσεις στα ονόματα (βαπτιστικά και επώνυμα) των κατοίκων της Σωζοπόλεως Ανατολικής Ρωμυλίας, σύμφωνα με δύο αναφορές του έτους 1885", Ονόματα, Αθήνα 2005, τ. 17-18, σ. 281-292.

10. "Αρχειακές ειδήσεις, σχετικές με την αντίδραση των Ελλήνων κατοίκων των πόλεων του Εύξεινου Πόντου (Αγχιάλου, Μεσημβρίας Σωζοπόλεως) κατά τη βιαία προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας στο Βουλγαρικό Κράτος(1885)", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΓ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (24, 25, 26, Μαΐου 2002), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 335-364.

11. "Ανεπιτυχείς προσπάθειες σλαβικής διεισδύσεως στην Έδεσσα κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, Επιστημονικό Συνέδριο. Μακεδονικός Αγών. Εκατό χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Μελά, 12-13 Νοεμβρίου 2004", Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 87-128.

12. "Η προετοιμασία και η αντίδραση του Ελληνισμού της Έδεσσας πριν και κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα", Συμπόσιο "Ο Μακεδονικός Αγώνας" (Θεσσαλονίκη – Φλώρινα – Καστοριά – Έδεσσα 28 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1984), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 381-395.

13. "Το όνομα Γουμένισσα κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση". Ο Μακεδονικός Αγώνας στην Επαρχία Παιονίας, Πρακτικά διήμερου επιστημονικού συνεδρίου. Γουμένισσα 20 και 21 Οκτωβρίου 2001, Σύλλογος Γουμενισσιωτών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 43-91.

14. "Οι ιεροί ναοί της Αγίας Σοφίας και Παναγίας της Γαβαλιωτίσσης στην Έδεσσα. Ιστορική συμβολή και συγκριτική θεώρηση", Πρακτικά Α' Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου. Η Έδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός (Έδεσσα, 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 1992), Έδεσσα 1995, σ. 185-209, 408-409, 458-460.

15. "Ο μητροπολίτης Μελέτιος Α' (1782-1790) και το έργο του στην Έδεσσα, Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΕ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (27-29 Μαΐου 1994), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1995, τ. 15, σ. 63-94.

16. "Βουλγκάτα (Vulgata) και όχι Βουλγάρα", Βυζαντιακά, Θεσσαλονίκη 1998, τ. 18, σ. 171-176.

17. "Το βυζαντινό τοπωνύμιο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσσα. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Βυζαντιακά, Μνήμη Ι. Ε. Καραγιαννόπουλου, Θεσσαλονίκη 2000, τ. 20, σ. 361-402.

18. "Τα τοπωνύμια – οικωνύμια Σαρακηνοί (οι) και Κουτούγερι (το) στην περιοχή της Έδεσσας. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Βυζαντιακά, Θεσσαλονίκη 2001, τ. 21, σ. 307-346.

19. "Το βυζαντινό τοπωνύμιο Σλάνιτσα. Ιστορική, γεωγραφική και γλωσσική θεώρηση", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Βυζαντιακά, Θεσσαλονίκη 2007, τ. 26, σ. 13-64.

20. "Τα οικογενειακά ονόματα (επώνυμα) των Θασίων, σύμφωνα με τις πηγές. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Θασιακά, Περιοδική έκδοση της Θασιακής Ενώσεως Καβάλας, Γ' Συμπόσιο Θασιακών Μελετών. Η Θάσος δια μέσου των αιώνων: Ιστορία – Τέχνη – Πολιτισμός, Πρακτικά. Αφιέρωμα στον Τάσο Γριτσόπουλο, Καβάλα 2001, τ. 10(1996-1997), σ. 583-626.

21. "Τα γυναικεία βαπτιστικά ονόματα των Θασίων κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Θασιακά, Περιοδική Έκδοση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, Δέκατος τρίτος τόμος 2004-2006. Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Χιόνης. Αφιέρωμα στη μνήμη του Κώστα Τσίμα, Καβάλα 2006, σ. 457-509.

22. "Τα εδεσσαϊκά οικογενειακά ονόματα (1382 έως σήμερα). Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Δήμος Έδεσσας. Β' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο 19-21 Σεπτεμβρίου 1997. Η Έδεσσα και η περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός, Πρακτικά, Έδεσσα 2006, σ. 355-384.

23. "Οι χριστιανικές συνοικίες στην Έδεσσα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Ιστορική και γλωσσική θεώρηση", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (25,26,27 Μαΐου 2001), Πρακτικά, Μνήμη Απ. Ε. Βακαλόπουλου, Θεσσαλονίκη 2002, τ. 22, σ. 107-145.

24. "Ελληνομουσείον (1782). Ένας μεγάλος πνευματικός σταθμός στον πολιτισμό της Έδεσσας". Δήμος Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Από τα προϊστορικά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη στο Νομό Πέλλας. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας 15-16 Ιουνίου 2002, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 187-203.

25. "Ο Χριστιανισμός στην Έδεσσα κατά τους 3ο-6ο αιώνες, σύμφωνα με τις αποκαλυφθείσες επιγραφές", Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΚΔ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (30, 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2003), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 39-72.

26. "Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου της Νάουσας". Δήμος Θεσσαλονίκης. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. "Γνωριμία με τη Γη του Αλεξάνδρου. Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας. Ιστορία – Αρχαιολογία. Πρακτικά Επιστημονικής Διημερίδας 7-8 Ιουνίου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 255-272.

πηγή

Παρόμοια

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

X


Μπορείτε να στείλετε τις δικές σας φωτογραφίες προς δημοσίευση
ή να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της παρακάτω φόρμας. (Εναλλακτικά μπορείτε στο edesssaios@gmail.com)

Όνομα

Δεν είναι απαραίτητο αν επιθυμείτε.
Email

Θέμα *

Μήνυμα

προσθήκη εικόνας (παρακαλούμε περιμένετε μέχρι να αποσταλεί η εικόνα)


Powered byEMF Web Form