Μια παλιά φωτογραφία από το 1947

Φωτογραφία από αναγνώστη, χρονολογία 1947, άγνωστοι οι φωτογραφιζόμενοι