Έδεσσα-Κιπρί

Η βυζαντινή γέφυρα στην περιοχή Κουπρί-Κιπρί (άγνωστη χρονολογία)