Αναζητώντας το αγιασμένο ύδωρ

 μετά την τελετή του αγιασμού των υδάτων στο Κιουπρί. 6-1-2014