Το δέλτα του ποταμού Εδεσσαίου

Το δέλτα του ποταμού Εδεσσαίου. Αριστερά είναι η σημερινή οδός Κωνσταντινουπόλεως και δεξιά το πάρκο της 25ης Μαρτίου. Το κτίριο στο κέντρο είναι το σημερινό kafe «Εν πλω».